Kes on Jeesus?

On tohutult oluline mõista, kes Kristus on, kuna see seostub meie otsusega teda uskuda ja temaga ühte teed käia. Kuid kes ta siis on? Mis mees ta selline on?

“Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu.” (Koloslastele 1:15)

Kui Jeesus vaigistas tormi Matteuse evangeeliumis (8:27), siis jüngrid ütlesid:

„Kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?”

Jeesus oli võrreldamatu. Me mõnikord püüame võrrelda avaliku elu tegelasi sarnaste isikutega ajaloos, sest meile meeldib panna inimesi kategooriatesse. Näiteks: juht nagu Winston Churchill, visionäär nagu John F. Kennedy, hoolija nagu Ema Teresa, tark mees nagu Ghandi.

Aga kes on Jeesus? Kes on Jeesus SINU JAOKS?

Jeesus ütles:

“Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti” 

(Johannese 10:10)

Kristuse inimlikkus annab meile enesekindlust

Tundub väga iseenesestmõistetav öelda, et Kristus annab meile jõudu ja enesekindlust. Ta on kõikvõimas, kõiketeadev ja kõikjalviibiv. Kõik autoriteet taevas ja maa peal on antud Temale. Kristuse inimlikkus aga annab meile samamoodi enesekindlust nagu tema jumalikkus.

Kristuse inimlikkus ei ole hädalahendus, Jumala viimane võimalus päästa inimkond. Inimene on loodud Jumala näo järgi ja Jeesus Kristus on selle näo ideaalversioon.

Tema inimlikkus toetab meid, kui inimesi ja kinnitab, et Jumalal on plaan inimkonna jaoks.

Pealegi, Tema täiuslik inimlikkus näitab meile meie täispotentsiaali! On vale öelda, et “ma olen kõigest inimene,” või et “nad on kõigest inimesed.” Jeesus on teinud võimalikuks potentsiaali inimkonnal saada täiuslikuks.

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Johannese evangeelium 3:16

Peale eelneva teksti lugemist peaksime küsima:

“Mis ma pean tegema, et pääseda?”

1. Usu Jeesusesse

Selle küsimuse esitas Paulusele üks  vangivalvur. Vastus oli väga lihtne: „Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere!” (Apostlite teod 16:31).

Kuidas siis seda teha? Jeesus vastas sellele küsimusele Johannese evangeeliumis (14:6): “Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.”

2. Hüüa appi Issanda nime

Niisiis me peame uskuma, et: “igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.” (Roomlastele 10:13).

3. Palveta

Kallis Jumal, ma palun seda palvet, sest tean, et olen elanud valesti. Andesta mulle kõik, mis ma olen teinud valesti oma minevikus. Aita mul panna Sind oma elu Issandaks ja hoida mul fookus sellel, mis on Sinu plaan minu suhtes. Ma usun oma südames ja tunnistan oma suuga, et Jeesus on Issand ja nüüd on Ta Issand üle kogu mu elu. Aitäh, et sa päästsid mind. Aitäh, et ma olen nüüd kristlane. Aamen!